Στάδια Κατασκευής Κτιρίου

Τα 36 στάδια κατασκευής της κτιριακής εγκατάστασης

 

Χώροι Parking

Φωτογραφίες του εσωτερικού χώρου στο Parking ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗ