Εταιρεία

Οι Δραστηριότητες του Ομίλου

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 από τους Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς Μπούτλα Δημήτριο και Κουτούγια Νικόλαο, με κύριο σκοπό την μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων, καθώς και με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Η Εταιρεία, με πάνω από είκοσι χρόνια δραστηριοποίησης στον χώρο της κατασκευής, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο, με περίπου 30 κατασκευές αντιπαροχής και συνολικό μέγεθος αυτών πλέον των 65.000 τ.μ. και ιδιωτικών έργων που ξεπερνούν τις 200.000 τ.μ. επαγγελματικών ακινήτων και γραφείων.

arxetypos-logo
Κατασκευές

Εκτός από την δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και της Θεσσαλίας, η Εταιρεία ίδρυσε παράρτημα στην Θεσσαλονίκη αναλαμβάνοντας την κατασκευή σημαντικών έργων στη Βόρεια Ελλάδα και μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο τεχνογνωσία και νέες προτάσεις στη Λάρισα.

arxetypos-logo
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας