Εταιρική Ευθύνη

Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη | Περιβάλλον

Η κεντρική στρατηγική του Parking ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗ έχει ως σκοπό την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση  των ενεργειών που έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον.

Με μία σειρά ενεργειών προσπαθούμε συνεχώς να συμβάλλουμε στην βιωσιμότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος.

polis-environment