Το κτίριο διαθέτει 3 υπόγεια επίπεδα, με εμβαδόν 2.782,64τ.μ. το κάθε ένα.

Στο πρώτο υπόγειο υπάρχουν 44 θέσεις στάθμευσης (μεταξύ αυτών και 2 θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ), οι βοηθητικοί χώροι των αποθηκών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο χώρος αναμονής πελατών  και ο χώρος πληροφοριών και υποδοχής του Parking. Το δεύτερο και τρίτο υπόγειο του σταθμού με μικτό ύψος 2.70μ. είναι πανομοιότυπα, και καταλαμβάνονται λειτουργικά κυρίως από χώρους στάθμευσης. Συνολικά ο Σταθμός Αυτοκινήτων ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗ παρέχει την δυνατότητα  στάθμευσης σε 231  οχήματα.

Το Parking βρίσκεται στην οδό Μιχαήλ Καραολή 79 με είσοδο/έξοδο του σταθμού αυτοκινήτων συνολικού πλάτους  7,00μ. για την άνετη πρόσβαση των οδηγών.

Περιγραφή Ορόφων

Στο ΙΣΟΓΕΙΟ του κτιρίου, βρίσκεται το πολυκατάστημα ΓΑΛΑΞΙΑΣ επιφάνειας 1.009,44 τ.μ., και δεύτερο κατάστημα επιφάνειας 730,21 τ.μ.στα οποία υπάρχει άμεση πρόσβαση με ανελκυστήρες ή με τις σκάλες από όλα τα επίπεδα του Parking

Στον Α όροφο λειτουργεί επίσης το κατάστημα του ΓΑΛΑΞΙΑ επιφάνειας 1.039,25τ.μ. καθώς και ένα ακόμη κατάστημα επιφάνειας 624,61τ.μ.

Διατηρητέο κτίριο

Στο χώρο υπάρχει και το διατηρητέο κτίριο (πρώην καπναποθήκη), το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο επιφάνειας 516,17τ.μ. ανά όροφο.