Top to Down: “Η Μέθοδος της Πλατείας”

Top to Down: “Η Μέθοδος της Πλατείας”

Η πρώτη φάση της μεθόδου Top to Down είναι η κατασκευή οδηγών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην περίμετρο του οικοπέδου. Σκοπός τους είναι να ‘καθοδηγήσουν’ την εκσκαφή των διαφραγματικών τοιχίων κατακόρυφα και σωστά. Η εκσκαφή πραγματοποιείται με ειδικά μηχανήματα που έχουν δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τμηματική εκσκαφή διαστάσεων 60εκ Χ 280εκ και μέχρι βάθος -30,00 μέτρων.

Κατά την διάρκεια της εκσκαφής , και για την αποφυγή κατάρρευσης τμημάτων της , γίνεται αναπλήρωση των προϊόντων εκσκαφής με μπετονίτη, ένα υδαρές υγρό με μεγάλο ιξώδες που έχει τη δυνατότητα να κρατάει σταθερά τα τοιχώματα της εκσκαφής.

Με την αποπεράτωση της τμηματικής εκσκαφής , πραγματοποιείται η τοποθέτηση του οπλισμού των διαφραγμάτων, υπό μορφή κλωβού και στις κατάλληλες διαστάσεις και διατομές ,με την βοήθεια τηλεσκοπικού γερανού.

Κατά την διάρκεια της τρίτης φάσης της κατασκευής έχουμε την έγχυση σκυροδέματος με τη βοήθεια κατάλληλου δικτύου και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε από την μια να γίνεται άντληση του μπετονίτη και από την άλλη αναπλήρωση του από σκυρόδεμα, χωρίς να γίνεται έτσι απομίξη των στοιχείων του σκυροδέματος. Η ποιότητα του σκυροδέματος είναι υψηλή,ποιότητα C30/37 , για να εξασφαλίσουμε την μεγίστη δυνατή αντοχή του διαφράγματος.

Η παραπάνω διαδικασίες επαναλαμβάνονται για όλη την περίμετρο του οικόπεδου , μέχρι να κλείσει το διάφραγμα.

Με την ολοκλήρωση του διαφράγματος γίνονται οι κατάλληλες εργασίες για την προετοιμασία της εκσκαφής. Πρώτο μας μέλημα είναι η σύνδεση των διαφραγμάτων, με ένα περιμετρικό δοκάρι, που ονομάζεται κεφαλόδεσμος. Με αυτό τον τρόπο έχουμε εξασφαλίσει ότι το διάφραγμα πλέον συνδέεται και είναι ένα άκαμπτο δομικό στοιχείο. Μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε στην κατασκευή της πρώτης πλάκας, που θα σκυροδετηθεί επί εδάφους, και θα είναι η στάθμη του δεύτερου υπογείου (-2 επίπεδο).

Μετά την σκυροδέτηση της πρώτης πλάκας επί εδάφους και μετά την ανάπτυξη των κατάλληλων αντοχών της , ξεκινάμε την εκσκαφή κάτω από την πλάκα με τη βοήθεια μικρών μηχανημάτων ,που θα κατεβούν εκεί με σταθερό γερανό. Η εξυπηρέτηση των μηχανημάτων θα γίνεται μέσω κατάλληλων ανοιγμάτων που έχουμε αφήσει στην πλάκα . Η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής από το οικόπεδο γίνεται με φορτηγά.

Αυτή η διεργασία θα γίνει άλλες δυο φορές αντίστοιχα για το δάπεδο του τετάρτου υπογείου, μια πλάκα επί εδάφους στα -12 μέτρα (περίπου), και μια πλάκα επί εδάφους που είναι και η θεμελίωσή μας στα -19 μετρά (περίπου). Η σκυροδέτηση θα πραγματοποιείτε στα υπόγεια μεσώ κατάλληλου δικτύου άντλησης για να μπορέσουμε να φτάσουμε και στα πλέον δυσπρόσιτα και με μεγάλο βάθος τμήματα.

Τα ενδιάμεσα υπόγεια επίπεδα θα σκυροδετηθούν με την ολοκλήρωση των παραπάνω δαπέδων από κάτω και προς τα πάνω.

Κατά την κατασκευή των υπόγειων πλακών θα σκυροδετηθούν και όλα τα βοηθητικά ανοίγματα που έχουμε αφήσει για την εξυπηρέτηση των εργασιών στα υπόγεια και θα μπορούμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή της ανωδομής του κτιρίου.